เพิ่มเพื่อน

งานอลูมิเนียม / ป้ายอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

ป้ายติดเครื่องเครื่องจักรด้วยอลูมิเนียมอโนไดซ์ คือการยิงเลเซอร์บนพื้นผิวของอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบอโนไดซ์มาเพื่อเพิ่มความต้านทานการผุกร่อนให้กับแผ่นอลูมิเนียมให้แข็งแรงขึ้น โดยการยิงเลเซอร์นั้นจะกำจัดสีบนจุที่ยิงเพื่อให้สีหลุดออกไป ทำให้ตัวอักษรที่ได้เป็นสีขาวหรือเป็นสีของพื้นผิวอลูมิเนียมนั่นเอง

Visitors: 14,519
เพิ่มเพื่อน