เพิ่มเพื่อน

งานอลูมิเนียม / ป้ายอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

ป้ายติดเครื่องเครื่องจักร มีการผลิตได้ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่

    1. ป้ายติดเครื่องจักรด้วยแผ่นอลูมิเนียมอโนไดซ์ คือการยิงเลเซอร์บนพื้นผิวของอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบอโนไดซ์มาเพื่อเพิ่มความต้านทานการผุกร่อนให้กับแผ่นอลูมิเนียมให้แข็งแรงขึ้น โดยการยิงเลเซอร์นั้นจะกำจัดสีบนจุที่ยิงเพื่อให้สีหลุดออกไป ทำให้ตัวอักษรที่ได้เป็นสีขาวหรือเป็นสีของพื้นผิวอลูมิเนียม

    2. ป้ายติดเครื่องจักรด้วยแผ่นสแตนเลสกัดกรด คือการใช้น้ำกรดกัดลงบนแผ่นสแตนเลส และลงสี


Visitors: 30,348
เพิ่มเพื่อน