เพิ่มเพื่อน

ป้ายพลาสวู้ด / ตัวอักษรพลาสวู้ด

พลาสวู้ด เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแแทนโลหะได้ มีความแข็งแรง คงทน พลาสวู้ดจึงสามารถใช้ทั้งงานภายในและภายนอก และที่สำคัญมีราคาถูกกว่าป้ายชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทำป้ายสำนักงาน ป้ายบริษัท สามารถนำมาผลิตป้ายได้หลายแบบ ป้ายพื้นหลัง ป้ายไฟ งานป้ายแขวน 

Visitors: 30,349
เพิ่มเพื่อน